Thursday, August 6, 2009

Jay Umiya Mata Ki2. Shri Umiya Mataji Pathikashram - Ambaji
* Phone: (0274) 9262169
3. Shri Umiya Mataji Pathikashram - Bahucharaji
* Phone: (02734) 286330
4. Shri Umiya Mataji Champus - Sola, Ahmedabad
* Phone: (079) 27475958, 27472686Others
Madhya Pradesh

1 Shri Umiya Mataji Mandir, Rau Rangvasa, Dist. Ujjain
2 Shri Umiya Mataji Mandir, Karodhiya, Taluko: Maheshrvar, Dist: Khargoan
3 Shri Umiya Mataji Mandir, Somkhedi, Dist: Khargaon
4 Shri Umiya Mataji Mandir, Mandleshrvar, Dist: Khargaon

North Gujarat

5 Shri Umiya Mataji Mandir, Unza, Dist: Mahesana
6 Shri Umiya Mataji Mandir, Patani Gate, Visnagar, Dist: Mahesana
7 Shri Umiya Mataji Mandir, Gozaria, Dist: Mahesana
8 Shri Umiya Mataji Mandir, Bahucharaji, Dist: Mahesana
9 Shri Umiya Mataji Mandir, Rihol, Ta: Vijapur, Dist: Mahesana
10 Shri Umiya Mataji Mandir, Jepur, Ta: Kadi, Dist: Mahesana
11 Shri Umiya Mataji Mandir, Jantral, Ta: Vijapur, Dist: Mahesana
12 Shri Umiya Mataji Mandir, Kansa, Ta: Visnagar, Dist: Mahesana
13 Shri Umiya Mataji Mandir, Vidaj, Ta: Kadi, Dist: Mahesana
14 Shri Umiya Mataji Mandir, Rajpur, Ta: Kadi, Dist: Mahesana
15 Shri Umiya Mataji Mandir, Kaiyal, Ta: kadi, Dist: Mahesana
16 Shri Umiya Mataji Mandir, Butta Paldi, Ta: Chanasma, Dist: Mahesana
17 Shri Umiya Mataji Mandir, Modhera, Ta: Chanasma, Dist: Mahesana
18 Shri Umiya Mataji Mandir, Umiya Nagar, Nandasan, Dist: Mahesana
19 Shri Umiya Mataji Mandir, Chandkheda, Dist: Gandhinagar
20 Shri Umiya Mataji Mandir, Laxmipura, Palanpur, Dist: Banaskantha
21 Shri Umiya Mataji Mandir, Randhanpur, Dist: Banaskantha
22 Shri Umiya Mataji Mandir, Dhadkan, Ta: Prantij, Dist: Kheda
23 Shri Umiya Mataji Mandir, Motizer, Ta: Prantij, Dist Kheda
24 Shri Umiya Mataji Mandir, Tenpur, Ta: Bayad, Dist: Sabarkantha
25 Shri Umiya Mataji Mandir, Arazanvav, Ta: Bayad, Dist: Sabarkantha
26 Shri Umiya Mataji Mandir, Pentalapura, Ta: Bayad, Dist: Sabarkantha
27 Shri Umiya Mataji Mandir, Shorpura Ta: Edar, Dist: Sabarkantha
28 Shri Umiya Mataji Mandir, Badoli, Ta: Edar, Dist: Sabarkantha
29 Shri Umiya Mataji Mandir, Bhuvel, Ta: Edar, Dist: Sabarkantha
30 Shri Umiya Mataji Mandir, Virpur, Ta: Edar, Dist: Sabarkantha
31 Shri Umiya Mataji Mandir, Jetpur, Ta: Vadali, Dist: Sabarkantha
32 Shri Umiya Mataji Mandir, Vadali, Ta: Vadali, Dist: Sabarkantha

Central Gujarat

33 Shri Umiya Mataji Mandir, Munsar Talav, Gayatri Shaktipeeth, Viramgam, Dist: Amadavad
34 Shri Umiya Mataji Mandir, Asarava, Amadavad
35 Shri Umiya Mataji Mandir, Naroda, Amadavad
36 Shri Umiya Mataji Mandir, Sola, Umiya Mataji Campus, Amadavad
37 Shri Umiya Mataji Mandir, Odhav, Umiya Nagar Common Plot, Opp: Arbuda Nagar, Amadavad
38 Shri Umiya Mataji Mandir, Nava Vadaj, Amadavad
39 Shri Umiya Mataji Mandir, Press Road, Khambhat, Dist: Kheda
40 Shri Umiya Mataji Mandir, Pipaloi, Ta: Khambhat, Dist: Kheda
41 Shri Umiya Mataji Mandir,Jahanj, Ta: Khambhat, Dist: Kheda
42 Shri Umiya Mataji Mandir, Moraj, Ta: Khambhat, Dist: Kheda
43 Shri Umiya Mataji Mandir, Udel, Ta: Khambhat, Dist: Kheda

South Gujarat

44 Shri Umiya Mataji Mandir, Umaj, Dist: Baroda
45 Shri Umiya Mataji Mandir, Miyagam, Karajan, Dist: Baroda
46 Shri Umiya Mataji Mandir, Bharuch
47 Shri Umiya Mataji Mandir, Umiya Dham, Varachha, Surat
48 Shri Umiya Mataji Mandir, Bhathena, Surat
49 Shri Umiya Mataji Mandir, Lal chuda Kadva Patidar Samaj, Ring Road, Surat

Saurashtra

50 Shri Umiya Mataji Mandir, Sidsar, Ta: Jam Jodhpur, Dist: Jamnagar
51 Shri Umiya Mataji Mandir, Mota Liliya, Dist: Amareli
52 Shri Umiya Mataji Mandir, Kanbivad, Bhavanagar
53 Shri Umiya Mataji Mandir, Chhaliyapur, Green chalk, Limbadi, Dist: Surendranagar
54 Shri Umiya Mataji Mandir, Ganthila, Ta: Vanthali, Dist: Junagadh
55 Shri Umiya Mataji Mandir, (Prachin Mandir) Malshram, Ta: Kodinar, Dist: Junagadh

Kutch

56 Shri Umiya Mataji Mandir, Ishrvar Nagar (Vandhai), Ta: Bhuj, Dist: Kutch
57 Shri Umiya Mataji Mandir, Kotada Chakar, Ta: Bhuj, Dist: Kutch
58 Shri Umiya Mataji Mandir, Netra, Ta: Nakhatrana, Dist: Kutch
59 Shri Umiya Mataji Mandir, Methan, Dist: Kutch